• Croatia
  • Group

Međunarodna snaga

Bisnode AB ima dugogodišnju tradiciju na europskom tržištu. Iako je formalno osnovan 1989. godine, postoji još od 1981. te danas i okuplja više od 2500 stručnjaka u 17 europskih zemalja. 

Od 2005.godine 70% vlasništva Bisnode AB preuzima Ratos AB, a 30% vlasništva Bonnier AB.


Interna organizacija Bisnode AB grupe

  • Bisnode AB grupa geografski je podjeljena na sljedeća tržišta:
  • Švedska
  • DACH (Njemačka, Austrija, Švicarska)
  • Međunarodna tržišta (Danska, Finska, Norveška, Belgija, Poljska, Mađarska, Češka i Slovačka klaster, Southern market klaster).