• Croatia
  • Group

Prijava

Ulazna točka za pretplatnike

Za prijavu kliknite Prijava i upišite svoje korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA

O proizvodu Portfolio Intelligence

Portfolio Intelligence je inovativan, sveobuhvatan, jednostavan, pouzdan analitički alat za svakodnevno praćenje, kvalitetnu sustavnu analizu i dubinski pregled portfelja Vaših kupaca, klijenata, dobavljača, partnera.