• Croatia
  • Group

Prijava

Ulazna točka za pretplatnike

Za prijavu kliknite Prijava i upišite svoje korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA

O proizvodu Smart Vision

Smart Vision, jedinstveni je makroekonomski alat, namjenjen je svima koji u svakodnevnom poslovanju imaju potrebu praćenja aktualnog stanja hrvatskog gospodarstva.