• Croatia
  • Group

Bisnode analizeOsnova za donošenje mudrih poslovnih odluka, kako operativnih, tako i strateških, temelji se na kvalitetnoj analizi i poznavanju prilika na tržištu.

Koliko znate o kretanjima i stanju Vašeg sektora, a koliko dobro poznajete svoje konkurente?


Upoznajte svoju poslovnu okolinu!

Iako se temelje na bazi podataka sa više od 300 000 000 zapisa i povijesnim podacima, Bisnode  analize su jednostavne i lako razumljive Bisnode  te daju izvrstan temelj za donošenje mudrih poslovnih odluka.


Ovisno o vašim potrebama na raspolaganju su vam:


Usporedna analiza konkurencije.

Jedinstveni pregled poslovanja Vašeg poduzeća u usporedbi s poslovanjem 5 konkurenata ili nekih drugih poduzeća s kojima se želite usporediti.

Analiza sektora.

Dubinska analiza Vašeg sektora daje strukturirani pregled sektora s mikro i makro aspekta, rang listu najboljih te analizu pozicije Vašeg poduzeća.Zanima Vas više? 

Sve o Bisnode analizama saznajte na web stranici BISNODE ANALIZE.