Traži

POSLOVNA ETIKA

Odgovorno poslovanje

Poštovani korisnici,

Nadogradnja sustava će onemogućiti pristup Bisnode rješenjima od petka 15.11.2019. do nedjelje 17.112019.g.

Hvala Vam na razumijevanju.

Vaš Bisnode

 

Pridržavamo se najviših standarda poslovne etike

U Bisnodeu znamo da posao nije samo praćenje lokalnih zakona i propisa, već i podupiranje dobro utvrđenih i široko prihvaćenih sporazuma o ljudskim pravima i etičkim standardima. Vjerujemo da je, s obzirom na povjerenje koje nam daju naši klijenti, bitno pridržavati se najviših standarda poslovne etike i poslovati odgovorno.

 

Privatnost i autorska prava

Privatnost i autorska prava

Transparentnost zahtijeva jasne smjernice

Bisnode radi na promociji transparentnog informacijskog društva i uvjereni smo da prava informacija povećava učinkovitost u društvu i stvara mogućnosti za poslovanje. Zaštititi privatnost i sigurnost informacija istodobno je od najveće važnosti i jedan je od temelja slobode informiranja. Djelujemo sukladno sljedećim načelima:

 • Uvijek dajemo prvenstvo javnom interesu naspram privatnim potrebama pojedinca ili kompanije.
 • Osiguravamo, koliko je to moguće, da su informacije koje pružamo ažurne, točne i relevantne.
 • Kontinuirano radimo kako bismo osigurali da ne šaljemo informacije pojedincima i skupinama koje ne djeluju sukladno našim načelima.
 • Ne dopuštamo krakoročnim financijskim interesima da zasjene naše poštovanje prava pojedinca na privatnost.
 • Mi procjenjujemo i odgovaramo na reakcije i mišljenja usmjerena na način na koji postupamo s pitanjima privatnosti.
 • Uvijek štitimo podatke od krađe i zlouporabe.
Korupcija, mito i darovi

Korupcija, mito i darovi

Nulta tolerancija i preventivne mjere

Bisnode ima politiku nulte tolerancije protiv svih oblika korupcije i djeluje aktivno kako bi se osiguralo da se oni ne pojavljuju unutar kompanije.

 • Korupcija se odnosi na zlouporabu položaja povjerenja za svoju korist ili korist kompanije, primjerice kroz korištenje mita.
 • Ponuda, obećavanje ili davanje mita strogo su zabranjeni, kao i traženje, prihvaćanje obećanja ili primanje mita.
 • Mito je dar ili druga korist koja bi mogla utjecati na neku drugu osobu, kao dio njihovog zaposlenja ili dužnosti, kako bi osoba koja je dala mito imala prednost.
 • Korupcija također uključuje iznuđivanje, davanje prednosti, nepotizam, prijevaru, sukob interesa i pronevjeru.
 • Druge zlouporabe vlasti, nepažnje i loše upravljanje također se može promatrati kao korupcija.
Konkurencija i antimonopolizam

Konkurencija i antimonopolizam

Poslovna etika i odgovornost u fokusu

Nastojimo povećati tržišne udjele i osvojiti lojalnost naših kupaca, ali nikada nećemo ugroziti poslovnu etiku i odgovornost. Bisnode se pridržava zakona protiv monopola i tržišnoj konkurenciji na tržištima u kojima poslujemo.

 • Bisnode ne radi sporazume protiv konkurencije.
 • Koristimo iskrene metode kada poslujemo s klijentima, dobavljačima i drugim partnerima.
 • Surađujemo s tijelima za zaštitu tržišne konkurencije.
 • Osiguravamo da su naši zaposlenici upoznati sa zakonima i politikama tržišne konkurencije.

Naši zaposlenici rade u najboljem interesu kompanije i izbjegavaju bilo kakve radnje koje bi se mogle smatrati favoriziranjem kompanija, organizacija, pojedinaca ili drugih zainteresiranih strana na Bisnodeov trošak.

 • Naši zaposlenici moraju izbjegavati sve vrste aktivnosti koje krše interese kompanije ili nepovoljno utječu na njezinu diskreciju ili integritet.
 • Bisnode nema političke pripadnosti, a sredstva poduzeća nisu korištena za potporu političkih kampanja ili za druge političke svrhe.
Računovodstvo i financijsko izvješćivanje

Računovodstvo i financijsko izvješćivanje

Pridržavamo se važećih zakona i propisa

Bisnode se pridržava općeprihvaćenih računovodstvenih načela (GAAP). Cilj nam je pravodobno pružati transparentne i točne informacije. Naše je računovodstvo sukladno primjenjivim zakonima i propisima, a financijski se podaci prenose sukladno važećim zakonima i drugim direktivama.

Bisnodeovi zaposlenici ne smiju širiti ili zlouporabiti povjerljive informacije, poput informacija koje nisu javne o poslovnim aktivnostima kompanije Bisnode, strategijama, poslovnim transakcijama, poslovnim planovima ili poslovnim procesima. Gdje je to relevantno, Bisnode zahtijeva od svojih zaposlenika kao i od osoba koje obavljaju poslove uime Bisnodea, da potpišu ugovor o povjerljivosti, čija se važnost proteže izvan duljine razdoblja zaposlenja ili imenovanja.

Poštivanje ljudi i ljudskih prava

Poštivanje ljudi i ljudskih prava

Preuzimamo odgovornost za naše zaposlenike

 • Bisnode podupire Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima i prihvaća odgovornost koju imamo prema svojim zaposlenicima i zajednicama u kojima djelujemo.
 • Naši zaposlenici moraju imati sigurno i zdravo radno okružje koje kontinuirano nastojimo poboljšati.
 • Bisnode ima za cilj privući, razvijati i zadržati kvalificirane i motivirane zaposlenike koji dijele naše vrijednosti u profesionalnom radnom okružju.
 • Nikad ne zapošljavamo nikoga mlađeg od 15 godina i pridržavamo se viših zakonskih granica za radnu dob gdje god je to primjenjivo.
 • Nudimo svim pojedincima iste mogućnosti bez obzira na boju kože, spol, nacionalnost, vjeru, etničku pripadnost ili bilo koju drugu prepoznatljivu osnovu.
 • Sloboda udruživanja primjenjuje se u čitavom Bisnodeu.
 • Bisnodeova imovina, materijalna i nematerijalna ne smije se rabiti za osobnu korist ili za dobrobit bilo koje treće strane.