Vijesti

Bisnode plan poslovanja u vezi virusa COVID-19

20 ožu 2020

Tvrtka Bisnode ima plan za nastavak poslovanja u kriznoj situaciji kako bi osigurala stabilno poslovanje u raznim verzijama scenarija koji se mogu odigrati. U planu za nastavak poslovanja do detalja je određen način postupanja ukoliko se neki od scenarija zaista i dogodi.
 
Detaljno pratimo razvoj situacije i neprekidno procjenjujemo koje aktivnosti moramo poduzeti. Informacije iz Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i lokalnih zdravstvenih institucija redovno se prate i analiziraju. Na osnovu njih informišemo svoje zaposlenike i konsultante o tome kako postupati da bi se ograničilo širenje Corona virusa.
 
Oformili smo i posebnu radnu grupu za Corona virus u okviru kompanije Bisnode kako bismo izbliza pratili situaciju.
 
Čvrst plan za nastavak poslovanja pokriva, između ostalog, spremnost u slučaju pandemije i biološke opasnosti. Spremni smo aktivirati plan za nastavak poslovanja kada se to procijeni potrebnim.
 
Imamo jasnu strategiju za izbjegavanje mogućih efekata Corona virusa. To uključuje stavljanje na raspolaganje svih pohranjenih podataka i aplikacija u oblak (cloud) kako bi zaposlenici mogli sigurno pristupati radnim aplikacijama, e-mailu i podacima iz ureda i od kuće u slučaju karantene. Informacije za zaposlenike objavljene su zasebno na našem intranetu.
 
Mjere koje preduzimamo u skladu su sa smjernicama lokalnih nadležnih tijela i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).
 
Ako ste naš klijent i imate pitanja, obratite se vašem kontaktu u Bisnodeu, ili nas kontaktirajte na mail info.hr@bisnode.com.