UPRAVA

Bisnode grupa

Bisnode grupa

Neovisne kompanije u 19 zemalja

Bisnode organizacija s poslovanjem u 19 europskih zemalja zahtijeva jasan i dobro implementiran sustav korporativnog upravljanja koji služi kao važna platforma za skupinu. Odgovornost za korporativno upravljanje, upravljanje i kontrolu raspoređuje se među dioničarima, upravnim odborima, izvršnim direktorom, upravnim timom i upravnim direktorima operativnih kompanija.

Korporativno upravljanje regulirano je švedskim zakonom, a poglavito švedskim zakonom o trgovinskim društvima i pravilima i preporukama koje izdaju mjerodavne organizacije. Odbor Bisnodea postavio je zahtjeve u pogledu korporativnog upravljanja za sve kompanije u skupini, s jednim obaveznim dijelom i onim koji se preporučuje. Bisnode grupa ima snažne interne kontrole i postupke.

Uprava