Sigurnost i zaštita podataka

291.jpg

Informacijska sigurnost, zajedno s tehnologijom i IT sigurnošću, služi za zaštitu vrijednih, a ponekad i osjetljivih podataka koji predstavljaju temelj našeg poslovanja. Jednako su važni i edukacija zaposlenika, njihova upoznatost s najnovijim postupcima informacijske sigurnosti te općenita informiranost.

Budući da je sigurnost ključni čimbenik koji treba razmotriti u fazi razvoja svih novih proizvoda, provodimo vlastite testove sigurnosti na postojećim proizvodima i upotrebljavamo usluge trećih strana za testiranje otpornosti na stres postojećih i novih proizvoda.

Bisnode svakodnevno naporno radi kako bi zaradio povjerenje klijenata i partnera štiteći podatke snažnim sustavom sigurnosti. Podaci se štite šifriranjem i najnovijom generacijom programa za zaštitu od zlonamjernog softvera. Sustavi se prate 24 sata dnevno, a Bisnode ima utvrđene politike i postupke za odobravanje pristupa različitim sustavima i informacijama.

Zaštita podataka u Bisnodeu također uključuje obradu podataka koja se provodi u skladu sa strogim unutarnjim propisima te u skladu s lokalnim zakonima i zakonima EU-a. Direktiva 95/46/EZ, koja je trenutačno na snazi u EU-u, zastarjela je zbog brzog tehnološkog razvoja. EU od 2012. godine revidira Direktivu i uspostavlja suvremen i usklađen okvir za zaštitu podataka diljem svog teritorija.

Budući da će se reformirana Uredba o zaštiti podataka početi primjenjivati od 25. svibnja 2018., u sklopu Bisnodea djeluje projektna skupina zadužena za osiguranje sukladnosti. Privatnost podataka također je od ključne važnosti, a naše stroge mjere sigurnosti podataka pružaju dokaz našim klijentima i partnerima da nam mogu povjeriti osobne i često osjetljive podatke.

U veljači 2017. godine Bisnode je imenovao službenika za zaštitu podataka na razini grupe. Glavne dužnosti službenika za zaštitu podataka na razini grupe odnose se na upravljanje mrežom službenika za zaštitu podataka u Bisnodeu s povezanom funkcijom revizije i pružanje podrške za Bisnodeov program provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka.

Saznajte više o Općoj uredbi o zaštiti podataka.